سفارش سرور مجازی ابری آلمان

سفارش سرور مجازی ابری آلمان با ترافیک نامحدود و 5 رول فایروال سخت افزاری رایگان!

پلان 512 مگابایت

512 مگابایت رم
پردازنده Intel® XeonE3-1245V2
1 Core CPU
30 گیگابایت هارد
دسترسی کنسول
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری با 5 رول رایگان
بکاپ گیری هفتگی

پلان 1 گیگابایت

1 گیگابایت رم
پردازنده Intel® XeonE3-1245V2
2 Core CPU
50 گیگابایت هارد
دسترسی کنسول
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری با 5 رول رایگان
بکاپ گیری هفتگی

پلان 2 گیگابایت

2 گیگابایت رم
پردازنده Intel® XeonE3-1245V2
3 Core CPU
70 گیگابایت هارد
دسترسی کنسول
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری با 5 رول رایگان
بکاپ گیری هفتگی

پلان 3 گیگابایت

3 گیگابایت رم
پردازنده Intel® XeonE3-1245V2
4 Core CPU
100 گیگابایت هارد
دسترسی کنسول
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری با 5 رول رایگان
بکاپ گیری هفتگی

پلان 4 گیگابایت

4 گیگابایت رم
پردازنده Intel® XeonE3-1245V2
4 Core CPU
120 گیگابایت هارد
دسترسی کنسول
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری با 5 رول رایگان
بکاپ گیری هفتگی

پلان 5 گیگابایت

5 گیگابایت رم
پردازنده Intel® XeonE3-1245V2
5 Core CPU
150 گیگابایت هارد
دسترسی کنسول
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری با 5 رول رایگان
بکاپ گیری هفتگی