شما در حال سفارش هاستینگ حرفه ای لینوکس پلسک میباشد

هاستینگ لینوکس حرفه ای پلسک با منابع اختصاصی به همراه سرویس ویژه ایمیل و اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 1 گیگ

1 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
30 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 2 گیگ

2 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
40 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 3 گیگ

3 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
50 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 5 گیگ

5 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
60 ایمیل اکانت
10 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 7 گیگ

7 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
60 ایمیل اکانت
10 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 10 گیگابایت

10 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
70 ایمیل اکانت
20 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای