شما در حال سفارش هاستینگ حرفه ای لینوکس پلسک میباشد!

هاستینگ لینوکس حرفه ای پلسک با منابع اختصاصی به همراه سرویس ویژه ایمیل و اسپم فیلتر حرفه ای!

بسته 1 گیگ


1 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
30 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 2 گیگ


2 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
40 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 3 گیگ


3 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
2 دامنه
50 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 4 گیگ


4 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
2 دامنه
50 ایمیل اکانت
5 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 5 گیگ


5 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
3 دامنه
60 ایمیل اکانت
10 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 7 گیگ


7 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
3 دامنه
60 ایمیل اکانت
10 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

بسته 10 گیگ


10 گیگابایت حجم
100 گیگابایت ترافیک
5 دامنه
70 ایمیل اکانت
20 دیتابیس
نامحدود زیردامنه
کنترل پنل پلسک
گواهینامه SSL رایگان
به همراه اسپم فیلتر حرفه ای

فن آوران اطلاعات مروا ارائه دهنده خدمات کمل سرویس میزبانی وب و اپلیکیشن های تلفن همراه